pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy – co musisz wiedzieć?

Rozwód to trudny moment, nawet jeśli to my podjęliśmy decyzję o formalnym zakończeniu związku. W natłoku obowiązków związanych z organizacją nowego życia w pojedynkę, łatwo zapomnieć o kluczowych kwestiach prawnych związanych z pozwem o rozwód. Sprawdź, co warto wiedzieć przed wysłaniem dokumentów do sądu.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to dokument, który składa jeden z małżonków, chcąc na drodze sądowej zakończyć związek małżeński. Należy go sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem takich informacji jak:

  • data sporządzenia pozwu o rozwód, a także
  • określenie stron postępowania wraz z ich adresami i nazwami zawodów,
  • żądania powoda.

Gdzie złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym – co do zasady: właściwym z uwagi na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Powód (czyli małżonek, który sporządza pozew rozwodowy) powinien wysłać dokument listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania. Inną możliwością jest dostarczenie dokumentów osobiście, wówczas należy domagać się potwierdzenia od urzędnika, który przyjmie pozew rozwodowy.

Opłata sądowa od pozwu jest stała i wynosi 600 zł, należy ją uiścić wraz z pozwem o rozwód do kasy właściwego sądu lub na wskazany rachunek bankowy.

Inne publikacje  Logistyka zwrotów - na czym polega?

Warto podkreślić, że wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej nie mieści się w opłacie sądowej od pozwu o rozwód i obowiązuje za niego dodatkowa opłata – w wysokości 1000 lub 300 zł, w zależności czy dokument zawiera zgodny projekt podziału majątku.

Dodatkowe informacje i żądania, które można zawrzeć w pozwie rozwodowym

Pozew o rozwód powinien zawierać dokładnie określone żądania powoda. W uzasadnieniu należy ponadto zawrzeć informację o liczbie, wieku i płci dzieci, zarobkach obojga małżonków, stosunkach majątkowych, a także czy i o jakim charakterze umowę małżeńską zawierali.

Powód może domagać się przed sądem nie tylko rozwiązania małżeństwa, ale również zasądzenia alimentów na siebie lub małoletnie dzieci czy powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej albo uregulowania jego kontaktów z dziećmi. Żądania te również należy umieścić w pozwie.

Warto nadmienić, że bez względu na to, który z małżonków składa pozew o rozwód – to sąd orzeka z czyjej winy nastąpił rozpad pożycia. Na zgodne żądanie obu małżonków może jednak zaniechać orzekania o winie. Całkowity rozpad pożycia następuje, gdy pomiędzy parą ustają wszystkie więzi:

  • uczuciowa (nazywana również duchową),
  • fizyczna (inaczej seksualna, cielesna),
  • gospodarcza (ekonomiczna).

Aby sąd orzekł winę jednego z małżonków, do pozwu rozwodowego należy dołączyć dowody. Dla potwierdzenia wskazywanych w dokumencie okoliczności, powód powinien ponadto wskazać świadków.

Inne publikacje  Płaszcz a długość spódnicy – jak wybrać odpowiedni?

pozew rozwodowy

Potrzebujesz wsparcia prawnego w postępowaniu rozwodowym?

Pozew rozwodowy to dopiero pierwszy krok ku formalnemu rozwiązaniu małżeństwa. Rozwód to złożony proces, który wymaga właściwego poprowadzenia przez kompetentnych prawników. Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwodu, alimentów, podziału majątku, opieki nad dziećmi albo kontaktów z nimi, czy chociażby przygotowaniem się do sprawy? To tylko niektóre z obszarów, które leżą w kompetencjach zaufanej i doświadczonej kancelarii prawnej – ZS Adwokaci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *